Today's Date

May 20, 2019

Intersection

Interseksie

Dwarsdeur die jaar meet Eendragters in seksieverband kragte gedurende die jaarlikse aksiebelaaide Interseksiekompetisiereeks. Dit sorg vir bietjie afleiding en bind die Huis tot ’n nouer eenheid saam.

Die liga bestaan uit vele sportsoorte en kompetisies. Dit skop gewoonlik af met quad-krieket vroeg in die eerste kwartaal. Gedurende Huisweek word die wenners van down-downs, touchies en potjiekos beslis.

Volleyball, tafeltennis, pool, skaak en 30 Seconds volg dan kort op mekaar se hakke gedurende die tweede en derde kwartaal, gevolg deur sokker in die laaste kwartaal.

Die twaalf seksies ding mee om ’n spitbraai en natuurlik die eer om die Interseksiekampioene te wees. Die twee seksies bo-aan die punteleer spook dit aan die einde van die jaar uit om te bepaal wie die wenner is.


Die ontstaan van interseksie

André van der Spuy - Primarius 1991:

Teen 1991 het al die seksies hul name reeds gehad en spangees binne die seksies was hoog. Die veranderende sosiale en politieke konteks in 1991 het regtens veroorsaak dat dit al hoe moeiliker was om van die ou tradisies te regverdig en dus moes ons begin bou het op daardie tradisies wat nog ʼn positiewe impak op koshuislewe gehad het. Een daarvan was die interseksie quad-krieket – ditwas hoog somer, daar was nog min druk van die studies (vir wie dit saak gemaak het), die tee het nog goed gesmaak en die gras en bome was diep groen. Soos alle Eendragters weet, die interseksie quad-krieket kompetisie aan die begin van die jaar was gewoonlik die eerste geleentheid wat eerstejaars gehad het om hul Seniors aan te vat sonder oënskynlike gevolge...!

Die idee het by die huiskomitee ontstaan om die interseksie krieket verder te neem en uit te brei. ’n Witbord is aangebring in die eetsaal, punte is uitgewerk in terugwerkende volgorde en die verskillende aktiwiteite is gekies (en aangepas gedurende die jaar). My geheue is nie meer honderd persent nie, maar ek onthou dat saam met die krieket was daar natuurlik touchrugby op die Bun, tafeltennis, die potjiekoskompetisie (vir die wat nie gebore is met ’n bal in hul hand nie) en natuurlik ook volleyball. Ek sien dat verdere aktiwiteite deur die jare tot die program bygevoeg is – ek kan nie dink dat 30 Seconds aan die begin al daar was nie!

Dit is verblydend dat die kompetisie nog bestaan na al die jare – dit bring eerstejaars en Seniors bymekaar, dit skep beide mikro (seksie) en makro(koshuis) spangees en, meer belangrik, selfs na twintig jaar in Londen, soos ek hier sit in ʼn beknopte trein, verskaf dit nog wonderlike herinneringe van son, lag, spot en belonging.