Today's Date

May 20, 2019

Teekan

House_anthem

In September 1968 het ʼn nuwe tradisie in Eendrag ontstaan wat tot vandag toe nog net so na aan Eendragters se harte lê as 33 jaar gelede. Eendragters het begin om elke oggend, halfelf, reën of sonskyn, in die quad bymekaar te kom vir die koffiekan! Hier was daar nooit ’n tekort aan wyses en wyshede nie. Alles onder die son is bespreek –van koshuis skinderstories tot meisies (beide vandag nog onder bespreking) en politiek (wat ongelukkig, of dalk gelukkig, vandag nie meer so ʼn gewilde tema onder Eendrag se filosowe is nie). In 1984 het daar skielik die behoefte ontstaan om koffiekan se naam te verander na teekan. Voortaan is daar dan soggens tee in die quad gedrink! Die teedrinkery het gou inslag gevind en het ’n daaglikse instelling geword.

Teekan is seker vandag die gewildste daaglikse bymekaarkomplek van alle Eendragters. Klasse word selfs gebank om dit te kan bywoon! Dit is die plek waar stories uitgeruil word en die probleme van die wêreld met 'n koppie tee in die hand opgelos word. Tydens eksamens is daar selfs ’n addisionele teekan in die middag. Dan word huislede deur C3 bederf met heerlike lekkernye soos koekies en tertjies!

Vir 'n Eendragter om as 'n teekan lid erken te word, moet hy die teekan eed aflê. Die eed bevat onder ander die onderneming om gereeld teekan by te woon, sowel as nooit ooit bo in die teekan in te kyk nie! 'n Nuwe instelling sedert 2011 is Oumankan, waar die eerstejaarseksie aan diens vir die oumanne op Vrydae iets bring om te eet en te geniet, ter uitlewing van die eed.