Today's Date

May 20, 2019

Mentors

Mentors2013

Eendrag se mentors speel ’n belangrike rol tydens die verwelkoming van die eerstejaars. Mentors tree op as skakel tussen die eerstejaars en die Huiskomitee, en bied eerstejaars die nodige kennis om van vroeg af ’n voorsprong te hê.

Eerstejaars word voorberei vir wat van hul verwag gaan word op verskeie gebiede, veral op akademiese vlak. Tydens die verwelkomingsweek is daar gereelde sessies waar eerstejaars met hul mentors rustig kan gesels, en hier kry hulle ook die geleentheid om vrae te vra. Op hierdie manier pas die nuwe jaargroep baie vinnig aan by die manier waarop Eendrag dinge doen, en leer hulle sommer gou ons sterk waardes aan. Ons is trots daarop dat ons mentors die voortou neem in hul verskeie velde en dus ook ’n baie goeie voorbeeld stel. Die mentors skop ook nie die kuikens té gou uit die nes uit nie – hulle maak deurlopend seker dat die eerstejaars nog byhou by hul werk en die nuwe druk kan hanteer.