Today's Date

May 20, 2019

Oumanvoorsitter

Oumanvoorsitter2013

Die Oumanvoorsitter is verantwoordelik vir die skakeling tussen Eendrag se Oumanne (Vierdejaars en ouer) en die res van die Huis. Hy dien ook ex officio op die tugkomitee en het ook 'n amptelike spreukbeurt by die kwartaallikse Huisvergadering. Hy dra die Ouman reëls oor aan die nuwelinge en verseker ook dat die Oumanne se akademiese, sosiale en persoonlike behoeftes na omgesien word.

Charl de Villiers dien in 2014 as Oumanvoorsitter.