Today's Date

May 20, 2019

Disciplinary Committee

Die Tugkomitee is verantwoordelik vir die handhawing van dissipline in die Huis, ooreenkomstig met Universiteitsreëls en -regulasies en die Etos van die Huis. Ten einde hierdie verantwoordelikheid op ’n regverdige en verantwoordbare wyse na te kom, is die Tugkomitee saamgestel.