Today's Date

May 20, 2019

Second Years Committee

Die Tweedejaarskomitee word deur hul jaargroep gekies, en vervul 'n belangrike rol binne die koshuis. Hulle hoof-verantwoordelike is die Venstersstalletjie, wat hulle bou en beman die aand van Vensters, die reël van Damestouch, 'n touchies toernooi vir kampus se dameskoshuise, en om skakelings te reël vir die tweedejaars.